Image 32

ASUS IoT

Image 31

ASUS là thành viên liên kết của Liên minh các giải pháp IoT Intel®, một trong những hiệp hội đáng tin cậy nhất thế giới về cung cấp các giải pháp IoT đầu tiên trên thị trường. Tư cách thành viên thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa ASUS và Intel và cho phép ASUS cung cấp cho khách hàng các chiến lược, sự hỗ trợ và đổi mới liên tục tốt hơn.