Thiết Bị IoT Cơ Bản – Phần 4: Phương Pháp Agile Để Phát Triển Sản Phẩm IoT

Home  /  Blog

Feature-Agile-1

 AIOTVN   

Nếu bạn đã theo dõi loạt bài Khái niệm cơ bản về IoT của chúng tôi, thì bạn sẽ biết chính xác thiết bị IoT là gì. Bạn hiểu cách quản lý các thiết bị đó. Bạn thậm chí còn biết cách thiết kế, xây dựng và triển khai một sản phẩm IoT. Tất cả những gì còn lại là tập hợp tất cả lại với nhau và điều đó bắt đầu với một khuôn khổ chiến lược để phát triển IoT. Nói cách khác, bạn cần biết phải làm gì và theo thứ tự nào để đưa dự án IoT của bạn từ bản vẽ ra thị trường. Đây là cách phương pháp Agile hoạt động như một khuôn khổ để phát triển sản phẩm.

Hầu hết các chiến lược phát triển phần mềm bắt nguồn từ hai phương pháp chính: Waterfall (Thác nước) và Agile. Mô hình Thác nước tổ chức quá trình phát triển thành các bước tuần tự với các giai đoạn và sự phụ thuộc riêng biệt. Đầu tiên, bạn thu thập các yêu cầu. Sau đó, bạn lập một kế hoạch. Bạn thiết kế, phát triển, thử nghiệm và cuối cùng triển khai một sản phẩm, lần lượt từng sản phẩm, không sai lệch.

Hệ thống gọn gàng này hoạt động tốt để phát triển phần cứng tĩnh. Rốt cuộc, bạn không thể thay đổi nhựa sau khi nó ra khỏi máy ép.

Nhưng sự phát triển theo mô hình thác nước không hỗ trợ kiểu tăng trưởng lặp đi lặp lại để mang đến các sản phẩm IoT tuyệt vời. Để làm được điều đó, bạn cần chuyển sang phương pháp Agile, phương pháp này cung cấp một khuôn khổ đã được chứng minh để xây dựng các hệ thống IoT.

Hiểu phương pháp Agile cho các sản phẩm IoT

Phản ứng lại sự cứng nhắc của mô hình phát triển kiểu thác nước, một nhóm các nhà phát triển phần mềm sáng tạo đã xuất bản Tuyên ngôn Agile vào năm 2001.

Tài liệu hình thành này không cung cấp nhiều chi tiết. Thay vào đó, nó cung cấp một danh sách các ưu tiên cho một số yếu tố của thực tiễn phát triển phần mềm so với những yếu tố khác. Đây là toàn bộ Tuyên ngôn Agile (được in lại với sự cho phép của Liên minh Agile):

Vậy làm thế nào để danh sách ưu tiên đơn giản này chuyển thành quy trình phát triển sản phẩm IoT hiệu quả cao?

• Ưu tiên cho các cá nhân và sự tương tác dẫn đến một quá trình hợp tác, trong đó các nhóm liên chức năng và những người ra quyết định làm việc cùng nhau, không phải trong các nhóm riêng lẻ.

• Sở thích dành cho phần mềm hoạt động được chia quá trình phát triển thành các vòng lặp lặp đi lặp lại, không chỉ là một quy trình từng bước cứng nhắc. Mỗi chu kỳ phát triển kết thúc với một sản phẩm khả thi tối thiểu hoặc MVP. Việc lặp lại các MVP này dẫn đến các sản phẩm ngày càng tốt hơn trong mỗi chu kỳ – cho đến và sau khi bạn mở rộng quy mô sản xuất.

• Sở thích cộng tác của khách hàng mô tả mối quan hệ lý tưởng giữa bạn và đối tác phát triển IoT của bạn. Nếu nhà phát triển IoT của bạn tuân theo mô hình Agile, họ sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề mang tính chiến lược, trung thực triệt để và làm việc theo nhóm hiệu quả.

• Sở thích phản ứng với thay đổi đòi hỏi các nhà phát triển phải liên tục đánh giá và cải thiện sản phẩm của bạn. Họ thực hiện điều này thông qua việc loại bỏ rủi ro, tạo nguyên mẫu và thử nghiệm nghiêm ngặt bao gồm cả phản hồi thường xuyên của khách hàng sau khi ra mắt.

Có khá nhiều sự đa dạng trong cách các tổ chức triển khai phương pháp Agile, nhưng thông thường, mỗi giai đoạn của quy trình phát triển Agile IoT kéo dài từ một đến bốn tuần. Trong thời gian này, các thành viên trong nhóm hoàn thành một loạt nhiệm vụ rõ ràng và giao tiếp trong các cuộc họp đứng hàng ngày cũng như phiên lập kế hoạch chuyên sâu vào đầu mỗi giai đoạn. Các giai đoạn này được gọi là chạy nước rút.

Hầu hết các Sprint phát triển IoT bao gồm 9 bước chính:

1. Lập kế hoạch trước: Xác thực các giả định và xác định các ràng buộc (chẳng hạn như ngân sách, cấp nhân viên và giới hạn thời gian).

2. Lập kế hoạch: Tạo lộ trình phát triển sản phẩm (xem chi tiết bên dưới).

3. Loại bỏ rủi ro phần cứng: Đảm bảo phần cứng của bạn có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ tối quan trọng.

4. Tạo nguyên mẫu bắt chước: Sử dụng bảng phát triển và phần mềm cơ bản, tạo các nguyên mẫu thô có thể bắt chước hiệu suất mà bạn mong đợi từ sản phẩm hoàn chỉnh.

5. Tạo nguyên mẫu đầy đủ: Tạo nguyên mẫu có thể gửi và nhận dữ liệu trong các tình huống thực tế.

6. Sản xuất nội bộ: Sử dụng các bảng mạch được in tùy chỉnh và các thành phần được in 3D để tạo phiên bản gần như hoàn chỉnh cho sản phẩm của bạn để thử nghiệm ban đầu.

7. Chạy sản xuất thử nghiệm beta: Đối với lần chạy sản xuất đầu tiên của bạn, hãy sản xuất khoảng 100 thiết bị. Phân phối chúng cho những người thử nghiệm bản beta và khắc phục sự cố khi chúng phát sinh.

8. Chạy sản xuất sớm: Khi bạn hài lòng với 100 thiết bị đầu tiên của mình, hãy mở rộng quy mô để sản xuất khoảng 1.000 sản phẩm cho những người dùng đầu tiên. Tiếp tục thu thập thông tin phản hồi và cải tiến.

9. Sản xuất đầy đủ: Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng đưa sản phẩm của mình ra thị trường với hoạt động sản xuất đầy đủ đầu tiên.

Vào cuối mỗi bước sản xuất, bạn phát triển một MVP chứng minh giá trị của dự án. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu thêm các tính năng, sản phẩm sẽ phát triển ra khỏi lãnh thổ MVP để đạt đến độ hoàn thiện. Sau đó, bạn tiến hành các hoạt động sản xuất ngày càng lớn hơn, tiếp tục lặp lại và cải tiến giữa từng hoạt động đó.

Tuy nhiên, những lần chạy nước rút phát triển này chỉ hiệu quả nếu bạn đã xác định mục tiêu rõ ràng cho dự án của mình ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu hợp tác với các nhà phát triển IoT thông qua giai đoạn chạy nước rút thiết kế kỹ thuật.

Sprint thiết kế kỹ thuật: Bắt đầu quá trình phát triển IoT

Sprint Thiết kế Kỹ thuật giúp các nhà phát triển IoT hiểu sâu về dự án của bạn. Họ phát triển sự rõ ràng về nhu cầu kinh doanh, hành vi của người dùng cuối và giá trị đề xuất của sản phẩm IoT của bạn. Với những yếu tố này được xác định rõ ràng, các nhà phát triển IoT có thể tạo một kế hoạch tổng thể cho các giai đoạn phát triển nước rút tiếp theo.

Kết quả cuối cùng của Sprint Thiết kế Kỹ thuật là một lộ trình sản phẩm theo giai đoạn, một loại hướng dẫn cho các MVP tiến bộ bắt đầu mang lại giá trị nhanh nhất có thể. Sau giai đoạn này của quá trình phát triển, bạn sẽ có một số bộ kế hoạch cụ thể. Bao gồm các:

1. Lộ trình phát triển sản phẩm

Lộ trình của bạn mô tả giải pháp mà bạn đang cố gắng xây dựng, nhằm mục đích chứng minh trường hợp kinh doanh của bạn. Các yếu tố của lộ trình sản phẩm IoT bao gồm:

• Điểm đau (pain point) của khách hàng mà sản phẩm của bạn sẽ giải quyết

• Nhận dạng và hành vi dự kiến của người dùng, bao gồm cả người dùng cuối tiêu chuẩn và quản trị viên hệ thống

• Hành trình khách hàng lý tưởng cho người dùng sản phẩm

• Các tính năng bạn muốn cung cấp, ưu tiên theo mức độ quan trọng

• Mô tả rõ ràng, trung thực về rủi ro, hạn chế và tắc nghẽn tiềm ẩn của dự án

Một lộ trình hoàn chỉnh sẽ cung cấp các mục tiêu rất cụ thể, kỹ thuật và có tổ chức cho từng nhiệm vụ mà bạn muốn sản phẩm của mình hỗ trợ. Nó xác định các bản phát hành lũy tiến mà bạn sẽ tạo trong mỗi lần chạy nước rút phát triển. Nói cách khác, nó cung cấp một kế hoạch rõ ràng cho toàn bộ quá trình phát triển của bạn nhưng để tạo lộ trình thành công nhất, bạn cũng cần xác định các mục còn lại trong danh sách này.

2. Chi tiết thông tin kỹ thuật

Tại đây, đối tác phát triển IoT của bạn sẽ xác định kiến trúc hệ thống, tích hợp và ngăn xếp công nghệ cho hệ thống mà bạn sẽ cùng nhau xây dựng. Họ sẽ giúp bạn xác định các yêu cầu kỹ thuật chính bao gồm cả nhu cầu về bảo mật, khả năng mở rộng và kết nối.

3. Bản đồ quy trình làm việc

Người dùng cuối có thể tương tác với sản phẩm của bạn thông qua một số giao diện, từ nền tảng đám mây đến màn hình thiết bị. Bản đồ quy trình làm việc dự đoán trực quan cách các giao diện này sẽ hoạt động. Chúng hiển thị các tùy chọn, kết quả, lỗi và lộ trình giải quyết lỗi trong biểu đồ quy trình làm việc dễ theo dõi.

Các bản đồ quy trình công việc này sẽ hướng dẫn các nhà phát triển phần mềm khi họ xây dựng các giao diện này và cải tiến chúng theo từng chu kỳ phát triển.

4. Ví dụ về trường hợp sử dụng

Bạn càng hiểu rõ cách người dùng sẽ tương tác với giải pháp của bạn, bạn càng có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho dự án của mình. Các nhà phát triển có thể giúp bạn xác định các trường hợp sử dụng có thể xảy ra, bao gồm động lực của người dùng, cách các tính năng giúp họ đạt được mục tiêu và kết quả mong muốn cho từng ví dụ. Những trường hợp sử dụng này được gọi là câu chuyện công việc.

Sau khi bạn và các đối tác của mình xác định càng nhiều câu chuyện công việc càng tốt, bạn có thể ưu tiên chúng theo giá trị mà chúng mang lại. Danh sách ưu tiên này cho bạn biết tính năng nào cần xây dựng trước, đồng thời có thể giúp ước tính rủi ro và chi phí liên quan đến việc xây dựng từng tính năng sản phẩm.

Vai trò của Đối tác Phát triển trong Sản phẩm IoT

Một Sprint Thiết kế Kỹ thuật sẽ sản xuất tất cả các hạng mục tổ chức này, hướng dẫn từng sprint phát triển lặp đi lặp lại hướng tới việc phát hành thị trường nhanh chóng, thành công. Tuy nhiên, như loạt bài gồm bốn phần về Khái niệm cơ bản về IoT này có thể gợi ý, không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng tự mình phát triển một sản phẩm IoT.

May mắn thay, các công ty phát triển IoT có thể giúp đỡ. (Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chọn nhà phát triển IoT tuân theo phương pháp Agile được mô tả ở trên.)

Chắc chắn rồi, chúng ta vừa dành bốn bài viết và hàng nghìn từ để thảo luận về những điều cơ bản của sự phát triển IoT. Nhưng nếu bạn đã sẵn sàng xây dựng sản phẩm IoT tuyệt vời tiếp theo, thì lời khuyên của chúng tôi rất đơn giản: Đừng làm điều đó một mình. Hợp tác với các chuyên gia phát triển IoT ngay từ đầu.


Quý khách vui lòng liên hệ với ADTECH để chúng tôi được phục vụ:

???? ADTECH – Cung cấp thiết bị-giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp

???? VP HN: Số 6 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

???? CN HCM: Toà nhà Sabay Buiding 99 Cộng Hoà, Phường 4, Tân Bình, TP. HCM

☎ Hotline: 0969133273

???? Website: aiotvn.com

Avatar Of Aiotvn

AIOTVN

Xin chào! Tôi là tác giả và cũng là người chịu trách nhiệm nội dung của bài viết trên Website AIoT mà bạn đang theo dõi. Nếu bạn có thắc mắc cần trao đổi, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới bài viết, liên hệ qua các biểu tượng Chat Online hoặc thông tin liên hệ bên dưới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại lời nhắn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *