Image 34

Darveen

Darveen

Được thành lập năm 2002, Darveen hướng đến mục tiêu là bằng cách tập trung vào các ngành dọc cụ thể và tìm hiểu sâu về các ứng dụng công nghiệp, Darveen phát triển các máy tính công nghiệp và các sản phẩm ngoại vi phù hợp nhất với các ứng dụng công nghiệp . Các sản phẩm của Darveen đã được sử dụng ở các thị trường dọc khác nhau bao gồm kho bãi thông minh, sản xuất thông minh, thiết bị công nghiệp thông minh,... và được nhiều nhà máy trên thế giới đón nhận rộng rãi.