AdTech

ADTECH Adtech chúng tôi là một tập thể trẻ với đầy lòng nhiệt huyết và đam mê công nghệ. Chúng tôi luôn sống với khát khao mang đến những công nghệ và sản phẩm tốt nhất đến cho khách hàng

Đổi mới và sáng tạo là DNA của chúng tôi

Chúng tôi là những người lắng nghe và là những người tiên phong, làm việc cùng nhau để vượt qua những thách thức của ngày mai.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng
Chúng tôi tôn trọng khách hàng, tôn trọng đồng nghiệp và tôn trọng sự khác biệt. Chúng tôi luôn tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình.

Đổi mới
Không ngừng học hỏi là tôn chỉ của chúng tôi. Chúng tôi luôn nỗ lực dẫn đầu công nghệ mới, sản phẩm mới.

Chính trực
Chúng tôi luôn hướng đến môi trường làm việc công bằng, văn minh, chính trực.

Tận tâm
Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào giá trị công việc mà chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi thực hiện công việc bằng tất cả đam mê, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sứ mệnh chung.

Đối tác liên minh chiến lược
Adtech hợp tác với các đối tác hàng đầu để tạo ra sự thay đổi mang tính biến đổi.

Quan hệ đối tác không phải là điều chúng tôi xem nhẹ. Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn đòi hỏi sự đa dạng trong suy nghĩ. Các công ty công nghệ hàng đầu đang định hình xã hội của chúng ta, các tổ chức học thuật uy tín mài dũa các nghiên cứu tiên tiến nhất và các công ty khởi nghiệp nhanh nhẹn biết cách tiếp cận thị trường nhanh chóng — đây là những đối tác của chúng tôi. Chúng cũng có thể là của bạn.

Đạt được sự trưởng thành về kỹ thuật số cần nhiều nỗ lực, nhưng hành trình này tạo ra nhiều hiểu biết sâu sắc trong suốt quá trình, đặc biệt nếu bạn có đối tác phù hợp cộng tác với mình. Chúng tôi cam kết hợp tác chiến lược mang tính chuyển đổi, cùng có lợi.

Đối Với Thương Hiệu
Adtech đảm bảo xây dựng, phát triển, và bảo vệ thương hiệu của nhà sản xuất tại Thị trường Việt Nam với dịch vụ trước và sau khi bán hàng hoàn chỉnh.

Đối Với Khách Hàng
Lấy tiêu chí “MANG CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI ĐẾN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM”, Adtech luôn phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu.

Đối Với Đối Tác
Giữ vững và phát huy tốc độ phát triển của công ty về doanh số, thị phần, thị trường, uy tín và trình độ nhân lực.